Welcome to ws-intertrade.com

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบลิฟต์แบบครบวงจร โดยทีมงานวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ โดยแยกตามลักษณะการให้บริการได้ดังนี้
  1. งานจำหน่ายอุปกรณ์ – อะไหล่ลิฟต์ – เครื่องมือสำหรับใช้ติดตั้งลิฟต์
  2. งานรื้อถอนลิฟต์ –ปรับปรุง แก้ไขงานโครงสร้างช่องลิฟต์
  3. งานก่อสร้าง- ต่อเติมช่องลิฟต์
  4. งานติดตั้งลิฟต์ (ภายใต้แบรนด์ Mitsubishi)
  5. งานสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบโครงสร้าง ให้คำปรึกษา
WS เริ่มต้นธุรกิจจากการส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง, อะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อน และบริการให้คำปรึกษาเชิงวิศวกรรมแก่ลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์-บันไดเลื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง-ต่อเติมช่องลิฟต์ ในประเทศไทย

และได้ขยายการให้บริการไปสู่งานรื้อถอนลิฟต์ งานปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งลิฟต์ตลอดจนงานรับเหมาติดตั้งลิฟต์

Our Service

+ More
ก่อสร้าง-ต่อเติมช่องลิฟต์
สำหรับอาคารที่มีความต้องการใช้ลิฟต์ แต่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างสำหรับช่องลิฟต์ไว้ตั้งแต่แรก WS สามารถให้บริการในการก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟต์ตั้งแต่งานออกแบบ งานฐานราก งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆ...อ่านต่อ
ติดตั้งลิฟต์
WS ได้รับการแต่งตั้งเป็น Registered Sub-Contractor ดำเนินงานติดตั้งลิฟต์ภายใต้แบรนด์ Mitsubishi ให้แก่บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายลิฟต์และบันไดเลื่อนยี่ห้อ Mitsubishi...อ่านต่อ
รื้อถอนลิฟต์
ให้บริการสำรวจพื้นที่ รื้อถอนลิฟต์เก่า รับซื้อซากลิฟต์เก่า รวมถึงงานปรับปรุงแก้ไขงานโครงสร้างช่องลิฟต์เดิม เพื่อจุดประสงค์ในการเตรียมโครงสร้างให้พร้อมสำหรับติดตั้งลิฟต์ใหม่...อ่านต่อ

Project Reference

+ More
Thailand Architect Fair 2014 ( Elevator's shaft construction )
ก่อสร้างช่องลิฟต์แบบ Knock down สำหรับลิฟต์บ้าน (Home Elevator) และลิฟต์แบบไม่มีห้องเครื่อง...อ่านต่อ
THE PALAZZO SUKSAWAD-RAMA3 ( ELEVATOR'S SHAFT CONSTRUCTION )
ต่อเติมช่องลิฟต์โครงสร้างเหล็ก 2 ชั้นแบบไม่มีห้องเครื่อง (Machine Room Less) บ้านหรูสำหรับพักอาศัย...อ่านต่อ
VANDAPAC CO.,LTD นิคมอุตสหกรรมอมตะนคร
( ELEVATOR'S SHAFT CONSTRUCTION )

ต่อเติมช่องลิฟต์โครงสร้างเหล็ก 4 ชั้น 4 ประตู แบบไม่มีห้องเครื่อง (Machine Room Less) อาคารสำนักงานบริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผโรงงานผู้ผลิตแผ่นปูพื้นกระบะ...อ่านต่อ

Today
1

This Month
417

Total
5,015
Copyright : 2014 ws-intertrade.com
Design By Cw.in.th